สถิติการเดินทางด้วยการเดินเท้าประจำปี 2562
ประเภท ผู้เดินทาง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 126
เจ้าหน้าที่ 17
นักเรียน 3950
รวมทั้งหมด 4,093 คน  
สถิติการเดินทางด้วยรถจักรยานประจำปี 2562
ประเภท ผู้เดินทาง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1628
เจ้าหน้าที่ 281
นักเรียน 29218
รวมทั้งหมด 31,127 คน