สถิติการเดินทางด้วยการเดินเท้าประจำปี 2562
ประเภท ผู้เดินทาง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 131
เจ้าหน้าที่ 17
นักเรียน 4019
รวมทั้งหมด 4,167 คน  
สถิติการเดินทางด้วยรถจักรยานประจำปี 2562
ประเภท ผู้เดินทาง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1681
เจ้าหน้าที่ 288
นักเรียน 30201
รวมทั้งหมด 32,170 คน