สถิติการเดินทางด้วยรถเดือนประจำปี 2562
ประเภท ผู้เดินทาง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5
เจ้าหน้าที่ 0
นักเรียน 26902
รวมทั้งหมด 26,907 คน