สถิติการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประจำปี 2562
ประเภท ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6 0
เจ้าหน้าที่ 3 0
นักเรียน 17,730 12,690
รวมทั้งหมด 17,739 คน
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง ประจำปี 2562

การสวมหมวกนิรภัยของ นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 15,620 2,420
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,180 3,676
การสวมหมวกนิรภัยของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 389 40
ซ้อน/โดยสารผู้อื่น/มากับเพื่อน 2 0
การสวมหมวกนิรภัยของ ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16,009 2,460
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,182 3,676