สถิติการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประจำปี 2562
ประเภท ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6 0
เจ้าหน้าที่ 3 0
นักเรียน 18,414 13,044
รวมทั้งหมด 18,423 คน
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง ประจำปี 2562

การสวมหมวกนิรภัยของ นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16,148 2,592
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,467 3,748
การสวมหมวกนิรภัยของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 410 43
ซ้อน/โดยสารผู้อื่น/มากับเพื่อน 2 0
การสวมหมวกนิรภัยของ ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16,558 2,635
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,469 3,748