สถิติการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ประจำปี 2562
ประเภท ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6 0
เจ้าหน้าที่ 3 0
นักเรียน 17,772 12,729
รวมทั้งหมด 17,781 คน
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง ประจำปี 2562

การสวมหมวกนิรภัยของ นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 15,714 2,420
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,243 3,676
การสวมหมวกนิรภัยของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 390 40
ซ้อน/โดยสารผู้อื่น/มากับเพื่อน 2 0
การสวมหมวกนิรภัยของ ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16,104 2,460
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9,245 3,676