สถิติการเดินทางด้วยรถยนต์ประจำปี 2562
ประเภท ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1031 30
เจ้าหน้าที่ 92 6
นักเรียน 1657 6667
รวมทั้งหมด 9,483 คน