สถิติการเดินทางด้วยรถยนต์ประจำปี 2562
ประเภท ผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1054 30
เจ้าหน้าที่ 95 6
นักเรียน 1680 6752
รวมทั้งหมด 9,617 คน