HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 74 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี/อาจารย์ประพนธ์ สุขสุวรรณ/"คนสุพรรณร่วมใจ ลดภัยทางถนน"
พี่สอนน้องป.5
อบรมใบขับขี่ร่วมกับบรร.ศรีประจันต์เมธีประมุข
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่หมวกนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน
หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
ไฟสูงไฟต่ำ อัจฉริยะ
ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดเร็ว ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
วัยรุ่นยุคใหม่ต้องมีใบขับขี่ 100 %
อบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 108 17
เจ้าหน้าที่ 11 32
นักเรียน 3,255 469
รวมทั้งหมด 3,892คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 764
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 182
รถโรงเรียน/รถเดือน 125
รถโดยสารสาธารณะ 163
เดินมารร. 49
  1,283
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2554 67 0 0
2555 68 0 0
2556 69 0 0
2557 81 0 0
2558 74 0 0
2559 58 0 0
2560 59 0 0
2561 55 0 0
2562 22 0 0
553 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1283
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2441
รวม 3724
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 167
รวม 168
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1284
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2608
รวม 3892
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3724 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 168 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3892 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 88
รถจักรยานยนต์ 497
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 3
รวม 604
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 88
รถจักรยานยนต์ 497
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 3
รวม 605
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 604 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 605 คน