HOME

Avatar


โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้าน 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ต.ถ่ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นายอาทร รอกลาง
เบอร์ติดต่อ 087-7293975 055-716316สำรวจการเดินทางมาโรงเรียนบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 30 65
เจ้าหน้าที่ 5 5
นักเรียน 965 907
รวมทั้งหมด 1,977คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 223
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 121
รถโรงเรียน/รถเดือน 284
รถโดยสารสาธารณะ 84
เดินมารร. 1
  713
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 2 0 0
2558 1 0 0
2559 3 0 0
2560 33 0 0
2561 7 0 0
2562 12 0 0
58 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 713
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1159
รวม 1872
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 105
รวม 105
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 713
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1264
รวม 1977
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1872 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 105 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1977 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 22
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 172
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 22
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 172
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 172 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 172 คน