HOME

Avatar


โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

123 ม.11 ถ.เมืองพล-แวงน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายปราชญา รูปสูง
นายวัชรินทร์ ทายัง
นายคฑาวุธ ปลัดกอง
นายวัชรินทร์ พลเสน
นายพิษณุ พินิจน้อย
นายจิราเมธ ชิดชอบ
นายพัชพงษ์ จุลสม
นายศุภณัฐ ชนะเพีย
นายปิติพล เชื้อสาระภี
นายจักรพงษ์ แคนติ
นายณัฐวุฒิ มืดอินทร์
นายจิรภัทร แสงเดช
นายปฏิพล หฤแสง
นายโอรส คำวิชิต
นายอนุวัฒน์ มั่นดอนเรือ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 58 130
เจ้าหน้าที่ 20 4
นักเรียน 1,181 1,950
รวมทั้งหมด 3,343คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 182
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 156
รถโรงเรียน/รถเดือน 345
รถโดยสารสาธารณะ 245
เดินมารร. 30
  958
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 32 0 0
2558 23 0 0
2559 19 0 0
2561 32 0 0
2562 58 0 0
164 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 904
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2227
รวม 3131
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 54
อยู่ระหว่างดำเนินการ 158
รวม 212
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 958
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2385
รวม 3343
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3131 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 212 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3343 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 70
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 82
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 17
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 22
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 70
รถเก๋ง 18
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 104
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 82 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 22 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 104 คน