HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
188 ม.4(บ.หินสูง) ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 10
เจ้าหน้าที่ 28 13
นักเรียน 1,102 289
รวมทั้งหมด 1,457คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 774
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 2
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 2
เดินมารร. 3
  781
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 5 0 0
2559 4 0 0
2560 1 0 0
2561 2 0 0
12 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 777
อยู่ระหว่างดำเนินการ 614
รวม 1391
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 4
อยู่ระหว่างดำเนินการ 62
รวม 66
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 781
อยู่ระหว่างดำเนินการ 676
รวม 1457
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1391 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 66 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1457 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 514
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 516
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 514
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 517
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 516 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 517 คน