HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

เลขที่ 1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชัฏชกริช แก้วยอด
โทรศัพท์ 044-631556 ,082-7570106

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 67
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 973 1,201
รวมทั้งหมด 2,276คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 424
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 39
รถโรงเรียน/รถเดือน 1
รถโดยสารสาธารณะ 2
เดินมารร. 17
  483
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 2 0 0
2559 2 0 0
2560 42 0 0
2561 23 0 0
69 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 482
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1692
รวม 2174
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 101
รวม 102
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 483
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1793
รวม 2276
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2174 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 102 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2276 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 53
รถจักรยานยนต์ 300
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 355
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 53
รถจักรยานยนต์ 300
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 355
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 355 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 355 คน