HOME

Avatar


โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ที่อยู่122 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
อาจารย์ทีปรึกษา นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์
โทรศัพท์ 044-641191 , 088-3492625

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 52 90
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 925 1,512
รวมทั้งหมด 2,579คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 92
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 89
รถโรงเรียน/รถเดือน 166
รถโดยสารสาธารณะ 18
เดินมารร. 36
  401
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 1 0 0
2559 3 0 0
2560 97 0 0
2561 58 0 0
159 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 401
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2036
รวม 2437
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 142
รวม 142
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 401
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2178
รวม 2579
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2437 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 142 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2579 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 71
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 71
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 71 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 71 คน