HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคตราด

480 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายศรศักดิ์ จันทร์มหา
นายวีระโชติ โตโสม
นายสรศักดิ์ แพทย์นุสน
นายสรวิศ ตรีวรกุลชัย
นายโสภาค เครือพิเศษ
นายสายธาร สวนขยัน
นายเมธี มะโนกิจ
นายธีรภัทร ฉิมวิเชียร
นายไชยวัฒน์ ถาวร
นายนันทวัฒน์ สายพรม
นายนนทวัฒธ์ จันตุ่ย
นายหัสดี ทันตจิต
นายอนุชา การสมัคร
นายสุวัฒน์ เฟื่องสุข
นายธันวา รวยสิน

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 56 30
เจ้าหน้าที่ 16 27
นักเรียน 1,313 750
รวมทั้งหมด 2,192คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 668
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 36
รถโรงเรียน/รถเดือน 225
รถโดยสารสาธารณะ 9
เดินมารร. 1
  939
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 58 0 0
2561 45 1 1
103 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 939
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1124
รวม 2063
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 129
รวม 129
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 939
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1253
รวม 2192
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2063 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 129 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2192 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 618
รถเก๋ง 17
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 0
รวม 651
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 618
รถเก๋ง 17
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 0
รวม 651
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 651 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 651 คน