การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น....ก่อนออกเดินทาง

ระดับของน้ำมันเครื่อง ควรให้อยู่ระหว่างจุดสูงสุด และจุดต่ำสุด อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องเหลือน้อยกว่าจุดต่ำสุดโดยเด็ดขาด

การตรวจเช็ค สัญญาณไฟเตือนต่างๆ หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ว่าปกติหรือไม่


การตรวจเช็ค ลมยางรถยนต์ และสภาพของยางรถยนต์ทั้งสี่ล้อให้เป็นไปตามมาตรฐานของรถนั้นๆ


ตรวจเช็คระดับ น้ำมันเบรค ให้อยู่ในระดับที่กำหนด หากพบว่ามีการพร่องหายไป ควรรีบดำเนินการตรวจเช็คจุดที่รั่วซึม หรือนำรถของท่านไปให้ช่างผู้ชำนาญงานตรวจสอบหาสาเหตุ แล้วทำการแก้ไข เพราะว่าโดยปกติ ระบบน้ำมันเบรค จะไม่พร่องหายไปมาก ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคทุกๆ 40,000 กม หรือ ทุกๆ 1-2 ปี


ควรตรวจเช็คความพร้อมของชุดเครื่องมือประจำรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตรวจเวลา