ป้ายจราจรที่ต้องรู้.....ก่อนลงสนามจริงข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ www.dlt.go.th/site/sisaket/